top of page

Nieuw: Predictive Profiling

In samenwerking met Erjemotraining biedt Rechercheschool Ben Zuidema de nieuwe training Predictive Profiling aan. Deze tweedaagse training leert u op een andere manier naar de omgeving te kijken. Na afloop bent u in staat binnen een geanalyseerde context afwijkend gedrag te herkennen. Binnen dit gedrag bent u in staat door middel van een interview vervolgacties te plannen en uit te voeren. Er wordt binnen de cursus gebruik gemaakt van de zogenaamde contextanalyse, maw wat is normaal en wat is afwijkend gedrag in relatie tot de omgeving? U leert “anders” te kijken naar de omgeving. Deze cursus staat voor proactief denken en handelen en heeft tot doel incidenten te voorkomen en zodoende de veiligheid te verhogen. Dit gebeurt door personen en situaties vroegtijdig te leren herkennen op basis van gedragingen die kunnen leiden tot incidenten en hierop te investeren, zodat het incident niet plaatsvindt of de impact ervan wordt beperkt.

De cursus is vooral bedoeld voor personen die werkzaam zijn in het publieke en/of semipublieke domein zoals: dienstverleners die veel met publiek in aanraking komen, zoals winkelpersoneel, beveiligers en toezichthouders.  

Deze cursus is zodanig opgebouwd dat theorie en praktijk elkaar afwisselen. Er is voor gekozen om de cursisten de geleerde theorie vrijwel direct in de praktijk toe te laten passen en te (laten) ervaren hoe het in de praktijk werkt.


Bijzonderheden training:

2 dagen klassikale training

Kosten € 695,-, inclusief lunch en lesmateriaal, excl Btw.Comments


Koptekst 4

bottom of page